Because we know your business !

De contactpersonen

 1. Vereisen dat de gebruikers een contactpersoon in uw klantendossier selecteren.
  - Ga naar: Basisgegevens > Systeem voorkeuren > voorkeuren > Diverse


  - Selecteer het tab "dossier" en vink aan "Keuze van een contact verplicht in creatie van klant dossier"

   
 2. Selecteer automatisch een contact voor uw dossier indien er maar een contact aan de klant gekoppeld is.
  - Ga naar: Basisgegevens > Systeem voorkeuren > voorkeuren > Diverse
  - Selecteer: "Contact selecteren in dossier als het is het enige van de klant"