Because we know your business !

Numerotatie van de volgende facturen te veranderen

U zou graag de numerotatie veranderen om een nieuwe jaarrekening op te starten?

  1. Ga naar: Basisgegevens > Voorkeuren.
  2. klik op de "+" van uw bedrijf

  3. Kies "Normale Facturatie"

  4. Druk op "Beheer wachten nummers".
    Vary zal eerste die nummers gebruiken voor de volgende facturen. Die venster moet leeg zijn.
  5. Verandert de nummer van de "volgende factuurnummer".