Because we know your business !

Toegang rechtenbeheer

Hier bespreken we "het recht van het beheer" dat men ook "toegangsbeheer of punt menu wordt vernoemd”. U hebt de mogelijkheid alleen maar enkele ‘menu punten’ aan te kondigen ( hier bedoelen we ‘per punt van menu’ iedere titel vormt het menu) voor gebruikers of groepsgebruikers ( Artikel op het beheer van gebruikers en hun groepen voor uitleg over de noties en hun groepen).

Om die rechten te kunnen beheren, moet U naar het hoofdmenu gaan en opvolgend icoon klikken.

Het venster van rechtenbeheer en widgets komen te voorschijn, Klik op "rechtenbeheer"


Om voor te komen dat een gebruiker toegang heeft tot deze knop, verwijdert U het vinkje “ Rechtenbeheer van het menu" op het fiche van de gebruiker door gebruiker te selecteren in Voorraad beheer > Systeem parameters > gebruikers. 

Selecteer een punt van het menu, om welke gebruiker te zien toegang heeft op het geselecteerde menu.
Vb.: Selecteer het punt van het menu. "Statistieken".

A toegang tot dit punt van het menu.
Geërfd van de omgangsrechten van de groep voor dit hoofdpunt.
Heeft geen recht tot dit hoofdpunt

 


De drie pictogrammen op de titelbalk van het bord laten toe de gekozen wet toe te passen op alle lijnen van het bord.

 

De rode rechthoek neemt de groep terug "Sales Representatives" die geen toegang heeft op het hoofdpunt "Statistieken", de gebruikers die de rechten erven hebben geen toegang aan dit hoofdpunt. (zoals gedefinieerd door de groep). Gebruiker"test1" heeft dus geen recht aan dit hoofdpunt omdat hij van de groepsrechten erft: "Sales-L1" die geen toegang heeft.