Because we know your business !

Toevoegen van lijnen aan het dossier verzekering

1.Inleiding
Vary mag de verzekeringsprijs automatisch berekenen op basis van percentage van de totale prijs van de lijnen van verhuur die zich vooraan bevinden(verkoop) van het artikel verzekering.

Voorbeeld:

De unitaire prijs van het artikel VZK (verzekeringsartikel) is automatisch berekend. Het stelt 5% voor van de verhuurprijs van de 2 lijnen van verhuur die zich boven de (100+200)*5% = 15 bevinden.

Opmerkingen: Het artikel verzekering mag manueel opgenomen worden zoals eender welke verkooplijn of automatisch ingevoegd worden onder de verkooplijnen.

Op knop detail van het artikelfiche is het systematisch mogelijk het af te trekken van de berekening van de verzekering alleen maar door ‘de verzekering niet te berekenen’.

Om het bedrag van de verzekering te berekenen, neemt VARY in berekening alle verkoop lijnen; hij stopt wanneer hij een andere lijn ziet met verzekering artikel.

Als U wenst dat een verhuurd artikel precies niet in berekening komt, verplaatst het na de verzekeringslijn.
U mag kopiëren ofwel verschillende malen de lijn verzekering invoegen als U wilt dat het artikel niet op het geheel van de artikelen verschijnt maar wel voor groepsartikelen. Voorbeeld (Verzekering van 10%):

NB: Het is noodzakelijk meerdere lijnen met het artikel verzekering te zetten – zou U in één zelfde dossier een verschillende duur van verhuur moeten krijgen zou U een foutieve rekening moeten ontvangen.

2. Uitvoering automatische berekening van de verzekering


• Een artikel verzekering creëren met code naar keuze. Heel logisch, definieer het zoals beheer en administratie.

• Duid in de parameters van VARY welk U verzekering artikel is en welk percentage U wenst aan te passen.
• Basisgegevens: Voorkeur Systeem Voorkeuren- Bedrijf Als U meerdere bedrijven hebt, is het beter het percent te onderstrepen voor ieder bedrijf. •

1. Artikelcode verzekering
2. % verzekering te berekenen op basis van het totale bedrag van de verhuur.
3. Als dit vakje aangeduid is, berekend Vary de verzekering op basis van de kalenderdagen (terwijl de berekening van de verhuur dagen zaterdagen, zondagen en/of feestdagen uitgesloten kan zijn).
4. Als dit vakje aangeduid is, berekent VARY de verzekering op basis van de betaalde prijs voor de met de prijs korting verhuur, anders neemt hij de totale prijs.
5. Op de knop ‘Prijs ’van het klantenfiche kunt U de verzekering beheren dat van toepassing is. Wanneer men een nieuwe klant creëert is het beheer van de verzekering bepaald volgens keuze. Als men ‘Ja’ kiest, voegt Vary automatisch het artikel verzekering bij onder de lijnen van verhuur. Anders, moet het manueel ingegeven worden.

3. Verzekering verpersoonlijken

Als U een systeem van verzekering berekening meer complexer met percent op plaats wenst te maken is het verschillend van klant tot klant en/of van artikel tot een ander, U moet de rooster invullen met rentevoet en zorgvuldig melden op het artikelfiche (prijs van locatie-verzekeringscode-naam van de gekozen verzekering) en/of op klantenfiche(knop Prijs-per artikel-naam van gekozen klantencode )welke code toegepast moet worden.

De rooster met rentevoet verzekering bevindt zich in "Basisgegevens – Artikelen - Parameters en gereedschap – definitie percent verzekering. U kunt nu zelf U verzekeringen configureren in functie van de verschillende artikelen en van de verschillende klanten.