Because we know your business !

Beheer gebruikers en groepen

In dit artikel spreekt men van:

1. Het recht van de gebruikers en hun groepen
2. Wijziging van de rechten
3. Creatie van een gebruiker of een groepsgebruiker


1. Het recht van de gebruikers en hun groepen
VARY beheert het recht van de gebruikers, U kunt zelfs toegang personaliseren zoals U het zelf wilt voor, wijzigingen, creatie van artikelen, van klanten, van leveranciers, van dossiers, van facturen, ... "Basisgegevens >Systeem voorkeuren > gebruikers"

Bij gebrek, toont dit scherm U alle gebruikers alsook alle groepsgebruikers van Vary (één groepsgebruiker bepaalt de rechten voor het geheel van de gebruikers).

Gebruikers
Groepsgebruikers
 

Wanneer U een groep toewijst aan een gebruiker, neemt hij de rechten terug van de groep ( creatie van groep laat U toe om alle rechten niet terug te moeten ingeven voor iedere gecreërde gebruiker ).

2. Wijziging van de rechten
Wanneer U een gebruiker in het vorige scherm selecteert komt u terecht op de bladzijde. "Gebruikers fiche" laat U wijzigingen toe voor de geselecteerde gebruiker

Rechten verdelen zich op het papierstrook « Rechten- pag. 1" en "Rechten – pag. 2". U kunt rechten bijvoegen ofwel wegnemen die U aanstreept of afschiet als U respectievelijk de rechten van de gebruiker selecteert.

- De knop  laat U alle rechten van de gebruiker selecteren of niet selecteren. Het eerste veld aan de linkerkant van deze knop toont U de aanhorigheid van de gebruiker aan een groep.
- De knop  laat U de rechten nemen van de groep, "de limieten beheren van de kredieten" andere parameters bereiken zoals veranderen van paswoord of mail configureren.

3. Creatie van een gebruiker of een groepsgebruiker
We komen terug op het scherm van de gebruikers "Basisgegevens >Voorkeuren systeem > gebruikers"

3.1 Klik op "nieuw"
3.2 Kies zelf als U een nieuwe gebruiker wilt creëren of een nieuwe groep.

3.2.1 U creëert een nieuwe gebruiker (ctr punt 3.2.2 voor de creatie van een groep) U komt op het gebruikersfiche terecht, vul de volgende velden in.

a) Als U de groepen gebruikt:
- Selecteer de groep.
- Klik op "Andere" en "neem de rechten van de groep".
Alle vakken zijn nu geselecteerd en grijs (Opgelet, dat betekent niet dat de gebruiker alle rechten heeft maar wel dat hij de rechten krijgt van toegewijsde groep met logo ). Selecteer en de- selecteer de rechten die U aan de gebruiker wenst te geven licht verschillend van de groep en valideert.

B) Als U de groepen niet gebruikt: selecteer de rechten die U wenst te geven aan de gebruiker en valideer.

3.2.2 Creëren van een groep.

- Compleet de velden "code" en "beschrijving".
- Selecteer de rechten dat U wenst te geven aan de groep.
- Valideer.