Because we know your business !

Vastbinden van een document via email

 

U moet in het bezit zijn van een e-mail adres dat specifiek is, voor documenten vast te maken in VARY.

U stuurt een e-mail (u bint u PDF toe) met gestructureerd voorwerp. Uw document zal op de correcte element in VARY verbonden zijn en zal afgedrukt worden zoals u het vermeld hebt in het voorwerp van u email.

 

 

 

Voorbeeld :

 

DC

 

/

 

123456

 

/

 

Bestellingbon

 

/

 

-E

 

  |

 

  |

 

  |

 

  |-> Het gehele email zal geimporteerd worden in het dossier.

 

  |

 

  |

 

  |-> Het document zal als naam hebben "Bestellingbon".

 

  |

 

  |-> Het document zal geimporteerd worden in het dossier nº123456.

 

  |-> Het document zal geimporteerd worden in het klantendossier.

Voorwerp van email :

< Type van verbonden object >/< Identifiant de l'objet lié >/< Naam van het document>/< Optie van het document>

 

< Type van verbonden object > :

AR = Artikel

     

FA = Factuur

DC = Klanten dossier

     

DF = Dossier Leverancier

CL = Klant

     

SV = Dossier SAV

FO = Leveranciers

     

VA = Vary

NS = Serie n°

     

PL = Klacht

< Identificatie van het voorwerp > :

Identificatie N° in VARY van het voorwerp die verbonden is met het document

< Naam van het document > :

Referencie van het document in VARY

< Optie van het document > :

 

! Alleen voor een

   PDF document !

 

 

 

-O = Automatische afdruk in het statuut "offerte".

-L = Automatische afdruk in het statuut "levering".

-C = Automatische afdruk in het statuut "Contract".

-R = Automatische afdruk in het statuut "Terugname".

-F = Automatische afdruk op volgend factuur.

-FS = Automatische afdruk mat alle facturen.

-E = Vast maken van het email in zijn geheel.